Tổn thất khí nén ở máy nén khí

Ta thấy chi phí năng lượng và tổn thất là rất lớn. Do vậy, để tăng tuổi thọ của máy, giảm chi phí sửa chữa, giảm chi phí năng lượng và ổn định sản suất thì chúng ta cần phải quan tâm đến tổn thất khí nén.

Tổn thất khí nén ở máy nén khí

Khi khảo sát thực tế tại các nhà máy, chúng tôi nhận thấy một điều mà các nhà máy chưa quan tâm đúng mức, đó là vấn đề tổn thất khí nén. Vậy, Tại sao phải quan tâm đến giảm tổn thất khí nén? Có mấy loại tổn thất trong hệ thống máy nén khí? Nguyên nhân gây tổn thất khí nén thường gặp?

1.Tại sao phải quan tâm đến giảm tổn thất khí nén?

Khi sử dụng hệ thống khí nén trong thời gian dài mà không được quan tâm bảo dưỡng thường xuyên làm cho :
-Lưu lượng khí nén giảm, hệ thống không thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khai thác sử dụng.
– Tổn thất trên đường ống lớn làm cho tần suất làm việc của máy nén khí cao, thời gian máy nghỉ ít dẫn đến giảm tuổi thọ của máy, tăng chi phí sửa chữa và làm ảnh hưởng đến sẩn xuất.
-Làm cho chi phí năng lượng tiêu hao cao (tăng chi phí cho đơn vị sử dụng).
Chi phí năng lượng tiêu hao của hệ thống khí nén trung bình chiếm 10% chi phí năng lượng tiêu thụ của toàn xưởng.

Trong đó có thể thấy chi phí năng lượng cho hệ thống hoạt động chiếm phần đáng kể tới 73% tổng chi phí.
Mặt khác, theo biểu đồ Sankey :
Ta thấy chi phí năng lượng và tổn thất là rất lớn. Do vậy, để tăng tuổi thọ của máy, giảm chi phí sửa chữa, giảm chi phí năng lượng và ổn định sản suất thì chúng ta cần phải quan tâm đến tổn thất khí nén.

2.Có mấy loại tổn thất trong hệ thống máy nén khí?
– Theo biểu đồ Sankey: Có 7 loại tổn thất trong hệ thống khí nén :
+ Tổn thất truyền tải và phân phối
+ Tổn thất động cơ điện,
+ Tổn thất truyền tải và phân phối.
+ Tổn thất máy nén khí.
+ Tổn thất bình tích khí.
+ Tổn thất đường ống và van.
+ Tổn thất đường ống sử dụng.

3.Nguyên nhân thường gặp làm cho lưu lượng khí giảm:
+ Dò rỉ khí trên đường ống
+ Dùng quá nhiều khí so với thiết kế ban đầu
+ Hiệu suất máy nén khí giảm …