Phân biệt máy nén khí cấp 1 và máy nén khí cấp 2

Phân biệt máy nén khí cấp 1 và máy nén khí cấp 2?

Về kiểu dáng

Nhìn từ bên ngoài thông thường máy nén khí 1 cấp có 2 đầu, máy nén khí 2 cấp có 3 đầu (piston). Tất nhiên là có nhiều trường hợp khác.

Về vấn đề nén khí

– Máy nén khí 1 cấp chỉ nén 1 lần trực tiếp vào bình. Ví dụ khi máy nén đến áp xuất 10bar, mà nhu cầu sử dụng của bạn cao hơn thì máy cũng không thể nén thêm được 1 lần nữa.

– Máy nén khí 2 cấp là máy có 2 cấp nén khác nhau. Ví dụ lần 1 không khí được nén đến áp xuất 10bar. Do nhu cầu sử dụng áp suất cao hơn nên không khí đc nén 10bar tại cấp 1 sẽ được đưa vào nén ở cấp 2 để đạt áp suất 30 bar.

Phân biệt máy nén khí cấp 1 và máy nén khí cấp 2